Om Carolships.org

Denne bloggen er en informasjonsside for forbrukslån. Vi tar for oss alle de største bankene som tilbyr usikrede lån og kreditter. Når Bank Norwegian, Santander Consumer Bank, OPP Finans eller Komplett Bank kommer med et nytt tilbud, endrer lånebetingelsene, eller har andre nyheter, tar vi frem lupen og undersøker nærmere.

De nevnte bankene er bare noen få av de omtrent 30 bankene i landet som konsentrerer seg om forbrukerfinansiering. I tillegg har vi alle sparebankene, som naturligvis også byr på usikrede lån.

For vanlige forbrukere kan det være vanskelig å få oversikt over dette lånemarkedet. Tøff konkurranse bankene imellom gjør at priser og andre betingelser endrer seg ofte. Bankene tilbyr i tillegg lån uten sikkerhet som kan være ganske forskjellige fra hverandre. Såkalte brukskreditter er et godt eksempel på dette.

Hovedvekten av innholdet vil derfor fokusere på enkle forklaringer på hva lånetilbudene til bankene inneholder, og hvilke fordeler og ulemper lånene har.

Vi har delt dette inn i fire hovedkategorier:

  • Artikler om krav til å få ulike typer forbrukslån uten sikkerhet.
  • Artikler om kostnader på forbrukslånene.
  • Artikler om refinansiering av gjeld.
  • Artikler om fornuftig opptak og nedbetaling av lån.

Noen av artiklene kan være omtaler av enkelte banker og deres forskjellige tilbud. Husk at informasjonen i artiklene baserer seg på opplysningene fra bankene på det tidspunktet teksten utarbeides. Siden det kan komme endringer hos bankene i ettertid, er det viktig at du primært forholder deg til informasjon du får direkte hos bankene. Les alltid betingelsene nøye før du inngår en låneavtale.